architektura zieleni, projektowanie ogrodów, architektura krajobrazu

Skanska S.A.

1.Wycinka drzew przy Budowie Drogowej Trasy Średnicowej ” Ruda Śląska
2.Wykonanie wycinki drzew przy kontrakcie “Budowa kanalizacji w zlewni Oczyszczalni Barbara”

więcej

Murapol S.A.

zagospodarowanie zielenią osiedla mieszkaniowego w Katowicach
założenie zieleni wraz z elementami małej architektury na osiedlu IV Pory Roku w Tychach

więcej

Holding S.A. w Katowicach

Dla Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Holding SA w Katowicach wykonaliśmy zieleń drogową, w tym trawniki i nasadzenia drzew i krzewów przy budowie Drogowej Średnicowej w Chorzowie i Katowicach. ­W latach 2003/2004 wykonaliśmy przy użyciu specjalistycznego sprzętu przesadzenie dużych i bardzo dużych drzew w związku z budową DTŚ, w ilości ponad 550 szt, z centrum Katowic

więcej

Ekobud Sp. z o.o.

Dla Przedsiębiorstwa  Inżynieryjno - Budowlanego Ekobud Sp. z o.o. zrealizowaliśmy prace agrotechniczne
przy budowie DTŚ Zabrze na odcinku Z-1.

więcej

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górnik"

Dla Spółdzielni Mieszkaniowej “Górnik” w Katowicach od wielu lat prowadzimy pielęgnację zieleni na osiedlach będących w zasobach Spółdzielni

więcej

Urząd Miasta Katowice

Dla Urzędu Miasta Katowice w ramach “Budowy Kompleksu Sportowego - projekt Moje Boisko - Orlik 2012” wykonaliśmy nasadzenia drzew iglastych na terenie Kompleksu Sportowego w Katowicach

więcej

KKiM S.A. w Katowicach

Dla Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego “KKiM” SA w Katowicach zrealizowaliśmy zagospodarowanie zielenią
dla kilku obiektów na terenie  stacji benzynowych.

więcej

DROGOPOL w Katowicach

Współpracowaliśmy z grupą “DROGOPOL” w Katowicach jako kwalifikowany podwykonawca w zakresie zieleni w trakcie modernizowania dróg w Katowicach, wykonaliśmy obsadzenie rond kompaktowych w Tychach.

więcej

Śląskie Towarzystwo Budowlane Sp. z o.o.

wykonaliśmy projekt w zakresie zieleni

wykonanie trawników
nasadzenia drzew i krzewów

na osiedlu “Basztowe” w Siemianowicach Śląskich

więcej

EUROVIA S.A.

Dla Śląskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Mikołowie SA (obecnie EUROVIA S.A.) wykonaliśmy zieleń drogową na odcinku Świętochłowice - Ruda Śl.

więcej