architektura zieleni, projektowanie ogrodów, architektura krajobrazu

Dla Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Holding SA w Katowicach wykonaliśmy zieleń drogową, w tym trawniki i nasadzenia drzew i krzewów przy budowie Drogowej Średnicowej w Chorzowie i Katowicach.
­W latach 2003/2004 wykonaliśmy przy użyciu specjalistycznego sprzętu przesadzenie dużych i bardzo dużych drzew w związku z budową DTŚ, w ilości ponad 550 szt, z centrum Katowic