architektura zieleni, projektowanie ogrodów, architektura krajobrazu

Zakład wykonuje inwentaryzację zieleni - inwentaryzację dendrologiczną. Stanowi ona podstawę dokumentacji każdej inwestycji.


W zakres standardowego opracowania wchodzi:

  • określanie nazwy rodzajowej i gatunkowej drzew i krzewów;
  • pomiar (obwód pnia), określanie stanu zdrowotnego i fitosanitarnego drzew i krzewów;
  • wykonanie opracowania graficznego, z naniesioną lokalizacją drzewostanu;